Om rettshjelpsprosjektet

Forskning viser at det er et stort udekket rettshjelpsbehov i samfunnet. En av årsakene til dette er den såkalte advokat-terskelen, personer med et juridisk problem har utfordringer med å komme i kontakt med advokater som kan bistå dem.

Advokatfirmaet Tveter og Kløvfjell har som mål å bidra til å avhjelpe dette. Gjennom landsdekkende tilstedeværelse, høy grad av tilgjengelighet og lav terskel skal personer med juridiske utfordringer, enkelt kunne komme i kontakt med kvalifisert og spesialisert advokatbistand.

I tillegg til å legge til rette for at den enkelte får dekket sitt rettshjelpsbehov, skal vi arbeide rettspolitisk for å bedre ordningen for fri rettshjelp. Med en stadig økende rettsliggjøring av samfunnet, øker samtidig behovet for juridisk bistand. Andelen med personer som selv ikke har ressurser til å betale for dette vil med dagens ordning også være økende. Vi vil jobbe for at den enkeltes rettssikkerhet skal ivaretas uavhengig av personens økonomiske situasjon både i den enkelte sak men også på et mer overordnet nivå.

Har du spørsmål? Ta kontakt.

Alle henvendelser blir behandlet konfedensielt.