1.5 Flytting med barnet

Når barnet bor fast hos den ene forelderen kan denne i utgangspunktet bestemme hvor i landet barnet skal bo. Flytting i Norge kan likevel bli avgjørende i en barnefordelingssak om den ene forelderen blir boende i barnets nærmiljø.

Når begge foreldrene har foreldreansvar kan den ene forelderen ikke flytte til utlandet med barnet uten den andres samtykke. Blir barnet tatt med til utlandet uten at begge foreldrene samtykker, eller barnet blir holdt igjen lenger enn avtalt, kan det være straffbart og i strid med barnebortføringsloven.

Har du spørsmål? Ta kontakt.

Alle henvendelser blir behandlet konfedensielt.