2.10 Rett til samvær etter omsorgsovertakelse

Barn og foreldre har en gjensidig rett til samvær selv om omsorgen er overtatt av barnevernstjenesten. Når vedtak fattes av fylkesnemnda skal det også omfanget av samværsretten vurderes. I saker der barnet kan lide overlast ved samvær med foreldrene kan det besluttes at det ikke skal finne sted. Videre kan det besluttes at foreldrene ikke får vite hvor barnet oppholder seg. I enkelte tilfeller kan også andre som har hatt omsorg for barnet før omsorgsovertagelsen, samt slektninger kreve å få avgjort om de har rett på samvær.

Har du spørsmål? Ta kontakt.

Alle henvendelser blir behandlet konfedensielt.