2.11 Besøkskontakt etter adopsjon

Fylkesnemnda skal på begjæring fra foreldrene vurdere om det er til det beste for barnet å ha noe kontakt med sine biologiske foreldre etter adopsjonen. Slik kontakt vil være begrenset, og fylkesnemnda treffer avgjørelsen om dette omfanget.

Følger ikke de biologiske foreldrene opp samværet eller barnet motsetter seg samvær, kan vedtak om slik kontakt prøves på nytt og eventuelt avvikles.

Har du spørsmål? Ta kontakt.

Alle henvendelser blir behandlet konfedensielt.