2.12 Tilbakeføring av barn til foreldre

Etter § 4-21 skal fylkesnemnda oppheve vedtak om omsorgsovertakelse når foreldrene kan gi forsvarlig omsorg. Dette gjelder ikke når det er blitt foretatt adopsjon. Videre vil tilbakeføring ikke finne sted når det vil føre til alvorlige problemer for barnet.

Har du spørsmål? Ta kontakt.

Alle henvendelser blir behandlet konfedensielt.