3. Barnebortføring

Å bli frarøvet sitt barn er på mange måter noe av det verste et menneske kan oppleve. De klassiske barnebortføringssakene kommer også ofte sammen med andre store belastninger som for eksempel samlivsbrudd, noe som gjør påkjenningen overveldende.

Det er åpenbart ulovlig å bortføre barn fra sine rettmessige foreldre. Det er imidlertid mange praktiske utfordringer knyttet til barnebortføringssakene og det kan i enkelte saker være vanskelig å få barnet tilbakeført. Det er derfor viktig at man tar kontakt med advokat for å få den nødvendige hjelp man trenger. Kontoret for fri rettshjelp er tilknyttet flere advokater som har erfaring innenfor barnebortføring. Ta derfor gjerne kontakt for råd eller advokatbistand.

Har du spørsmål? Ta kontakt.

Alle henvendelser blir behandlet konfedensielt.