3.4 Når foreligger en ulovlig barnebortføring?

En ulovlig barnebortføring foreligger når man tar et barn med til utlandet uten samtykke fra den andre forelderen som har foreldreansvar, eller man holder tilbake et barn under utenlandsopphold. Ulovlig barnebortføring foreligger også når et barn blir borttatt fra en institusjon eller annen innstans som helt eller delvis har overtatt ansvaret for barnet, for eksempel en barnevernsinstitusjon.

Har du spørsmål? Ta kontakt.

Alle henvendelser blir behandlet konfedensielt.