5.2 Ektepakt

Mange ektefeller inngår ektepakter under ekteskapet som regulerer det økonomiske forholdet mellom dem. Ektepakter vil etter ekteskapsloven § 56 gå fremfor ekteskapslovens fravikelige regler.

En ektepakt må innfri bestemte formkrav for å være gyldig. Disse finner vi i ekteskapsloven § 54. For at en ektepakt skal være gyldig må den være:

  • Skriftlig
  • Inngått i nærvær av to vitner som er ved full sans og samling
  • Signert av ektefellene og vitnene

Er ektepakten utelukkende til fordel for den ene ektefellen trenger denne ikke medvirke til opprettelsen av ektepakten.

Har du spørsmål? Ta kontakt.

Alle henvendelser blir behandlet konfedensielt.