6.4 Legemsbeskadigelse i straffeloven § 229

Begrepet legemsbeskadigelser er det man bruker om mer alvorlige krenkelser, som for eksempel slag som gir hull på huden. Andre eksempler er stikkskader eller beinbrudd.

Legemsbeskadigelse er forbudt etter straffeloven § 229, og har en strafferamme på normalt fire år, men opp til ti år om skaden man blir påført er alvorlig.

Har du spørsmål? Ta kontakt.

Alle henvendelser blir behandlet konfedensielt.