7. Utlendingssaker

Utlendingsretten regulerer utlendingers mulighet for opphold i Norge. Mulige grunnlag for opphold i Norge er i hovedsak asyl eller annet humanitært grunnlag, familiegjenforening, arbeidstillatelse eller besøksvisum.

En utlending i et kanskje nytt og fremmed land vil ofte være i en sårbar situasjon og dermed ha mange spørsmål knyttet til sitt oppholdsgrunnlag eller prosessen rundt dette. Kontoret for fri rettshjelp er tilknyttet flere advokater som daglig jobber med ulike utlendingsrettslige spørsmål og har dermed bred erfaring på området. Ta derfor gjerne kontakt med oss for råd eller bistand.

Har du spørsmål? Ta kontakt.

Alle henvendelser blir behandlet konfedensielt.