7.5 Myndighetene vedtar overprøving av et gunstig vedtak

Etter norsk lov har norske myndigheter rett til å velge å overprøve et gunstig vedtak. Det innebærer at dersom UDI har innvilget opphold til utlendingen, vedtatt å ikke utvise vedkommende eller liknende, kan norske myndigheter bestemme seg for at de vil at saken skal vurderes på nytt. Dette er et inngripende tiltak overfor en utlending og man har derfor krav på fri rettshjelp i slike saker. Det innebærer at man får dekket kostnadene til advokatbistand ved overprøvingen av vedtaket. Retten til å få dekket kostnader til advokatbistand gjeler også i saker vedrørende statsborgerskap, hvor UDI har innvilget statsborgerskap, men myndighetene vedtar å overprøve avgjørelsen.

Det er UNE som vil avgjøre slike saker.

Har du spørsmål? Ta kontakt.

Alle henvendelser blir behandlet konfedensielt.