8. Husleie

Som leietaker av en bolig kan man være særlig utsatt for å miste retten til å bo i det man anser for sitt eget hjem. Det er i hovedsak to mulige opphørsgrunnlag for et leieforhold, dette er oppsigelse eller utkastelse.

Det er inngripende å miste retten til å bo i det man anser som sitt eget hjem. Det er derfor relativt strenge vilkår for når en utleier kan si opp eller kaste ut en leietaker. Hva som skal til for å kunne bli sagt opp eller kastet ut, utdypes i punktene "Utkastelse av bolig" og "Oppsigelse i leieforhold" nedenfor. Dersom du har spørsmål angående utkastelse av bolig, oppsigelse av leieforhold eller andre spørsmål knyttet til ditt leieforhold må du gjerne kontakte Kontoret for fri rettshjelp.

Har du spørsmål? Ta kontakt.

Alle henvendelser blir behandlet konfedensielt.