4. Oppsigelse i arbeidsforhold

Det å bli oppsagt kan for de fleste virke dramatisk og kanskje urettferdig. Man sitter ofte igjen med en rekke ubesvarte spørsmål og lurer på om arbeidsgiver i det hele tatt hadde rett til å si deg opp eller avskjedige deg.

Det stilles det strenge krav til hvordan arbeidsgiver skal opptre ved en oppsigelse. For at en oppsigelse skal være gyldig må den være saklig, rettmessig og den må være kommunisert på riktig måte. Er ikke alle disse forholdene på plass, kan du ha krav på erstatning og oppreisning. Dersom oppsigelsen er usaklig kan du også kreve å få stillingen tilbake.

Som følge av styrkeforholdene mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, er det en rekke bestemmelser i arbeidsmiljøloven som er i arbeidstakerens favør. Er du i tvil om din arbeidsgiver har gått riktig frem i din sak, ta kontakt med en av våre advokater for en vurdering.

Arbeidsmiljøloven og din arbeidskontrakt regulerer hvor lang oppsigelsestid du skal ha. Du har arbeidsplikt i oppsigelsestiden, samtidig som arbeidsgiver har en lønnsplikt.

Har du spørsmål? Ta kontakt.

Alle henvendelser blir behandlet konfedensielt.