4.2 Oppsigelse

Et arbeidsforhold skal komme til opphør ved at arbeidsgiver eller arbeidstaker leverer en skriftlig oppsigelse. Med unntak av tidsbestemte arbeidsforhold, for eksempel vikariater, vil et arbeidsforhold ikke opphøre av seg selv. Arbeidsmiljøloven kapittel 15 regulerer arbeidstakers og arbeidsgivers rettigheter og plikter ved oppsigelse.

Arbeidsmiljølovens regler om oppsigelse gjelder for de fleste virksomheter og arbeidstakere. Det er imidlertid laget spesialregler for offentlige tjenestemenn, samt sjømenn og ansatte innen fangst og fiske.

4.2.1 Endringsoppsigelse

Endringsoppsigelse er en delvis oppsigelse av arbeidsavtalen og omfattes av de samme reglene som ved vanlig oppsigelse.

Har du spørsmål? Ta kontakt.

Alle henvendelser blir behandlet konfedensielt.