4.5 Krav på drøftelse

Av aml. § 15-1 følger det at arbeidsgiver før det fattes beslutning om oppsigelse skal drøfte spørsmålet med arbeidstaker og arbeidstakers tillitsvalgte. Oppsigelsen skal leveres personlig eller ved rekommandert post til arbeidstaker.

Har du spørsmål? Ta kontakt.

Alle henvendelser blir behandlet konfedensielt.