4.8 Suspensjon

Hvis arbeidsgiver har grunn til å tro at arbeidstaker har gjort seg skyldig i forhold som kan medføre avskjed, kan arbeidstaker pålegges å fratre mens saken undersøkes. I suspensjonstiden har arbeidstakeren rett på vanlig lønn.

Har du spørsmål? Ta kontakt.

Alle henvendelser blir behandlet konfedensielt.