3.3 Europarådkonvensjonen

Europarådkonvensjonen av 1980 har som formål å sikre oppfylling av avgjørelser om foreldreansvar som er truffet i de stater som er tilsluttet konvensjonen.

Land som er tilsluttet Europarådkonvensjonen per september 2012:

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Danmark
 • Estland
 • Finland
 • Frankrike
 • Hellas
 • Irland
 • Island
 • Italia
 • Kypros
 • Latvia
 • Liechtenstein
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Makedonia
 • Malta
 • Moldova
 • Montenegro
 • Nederland
 • Norge
 • Polen
 • Portugal
 • Romania
 • Serbia
 • Slovakia
 • Spania
 • Storbritannia
 • Sveits
 • Sverige
 • Tsjekkia
 • Tyrkia
 • Tyskland
 • Ungarn
 • Østerrike