3.5 Foreldreansvar

For å kunne påberope seg reglene om barnebortføring må barnet være under 16 år og man må selv ha hatt foreldreansvar på bortføringstidspunktet, samt utøvd dette.

Foreldre som er gift har automatisk felles foreldreansvar. Ansvar forblir felles ved en eventuell skilsmisse. Samboere får felles foreldreansvar for felles barn. Dette gjelder for barn født etter 1. januar 2006. Før denne datoen måtte ugifte foreldre sende melding til folkeregisteret om at de skulle ha felles foreldreansvar. Har de ikke sendt slik melding, har mor foreldreansvaret alene. Fremdeles er det slik at når foreldrene hverken er gift eller samboere ved barnets fødsel får mor foreldreretten alene. Foreldrene kan gjøre egne avtaler om foreldreansvar.

Har du spørsmål? Ta kontakt.

Alle henvendelser blir behandlet konfedensielt.