9. Klage på avslag om ytelser fra NAV

Mange opplever det som en kamp mot systemet å kjempe for sine rettigheter. Istedenfor å bli møtt med velvilje og troverdighet opplever de det motsatte, og dette skjer når den det gjelder allerede er i en vanskelig situasjon. Det kan derfor være behov for bistand i disse tilfellene. Ikke fordi at den enkelte ikke klarer å klage selv, men fordi man allerede befinner seg i en krevende situasjon der man kanskje mangler ressurser til å ivareta det man har krav på.

Dersom du har spørsmål angående ytelser fra NAV er du velkommen til å kontakte Kontoret for fri rettshjelp. Våre tilknyttede advokater har lang erfaring med å bistå klienter overfor NAV.

Under vil det følge en oversikt over hvilke klagemuligheter man har dersom man ønsker å klage på et avslag. Hvilken lov som ytelsen er regulert av har betydning for blant annet klagefrister og gangen i klagesaken. I hovedsak er ytelser fra NAV regulert av folketrygdloven.