6.5 Voldtekt i straffeloven § 192

En voldtekt foreligger når gjerningspersonen ved bruk av vold eller truende adferd skaffer seg seksuell omgang. Det betraktes også som voldtekt der en skaffer seg seksuell omgang med en person som er bevisstløs eller ute av stand til å motsette seg handlingen.

Av praksis følger det at seksuell omgang som blir gjennomført etter at den ene er utsatt for mishandling kan være å se som voldtekt selv om volden ikke finner sted direkte knyttet til den seksuelle omgangen.

Har du spørsmål? Ta kontakt.

Alle henvendelser blir behandlet konfedensielt.