1.2 Barnets selvbestemmelsesrett

I prosessen med å finne fram til en god løsning for barn og foreldre er det svært viktig at barna blir lyttet til. Etter barneloven § 31 skal barn bli hørt i avgjørelser som gjelder deres personlige forhold, blant annet hvem de skal bo fast hos. I vurderingen om hvor stor vekt det skal legges på barnets mening må det bli tatt hensyn til barnets alder, modenhetsnivå samt forståelse av situasjonen. Fra barnet er 12 år skal det legges stor vekt på hva han eller hun mener.