1.3 Foreldreansvar

De eller den som har foreldreansvaret skal etter barneloven § 30 ha omsorg og omtanke for barnet, og ta avgjørelser om barnets personlige forhold ut fra dets interesser og behov. Man kan si at foreldreansvaret har to hovedkomponenter – en omsorgsplikt og en bestemmelsesplikt. Foreldreansvaret gir foreldrene rettigheter som skal utøves med barnas beste for øye.

Foreldre som er gift har automatisk felles foreldreansvar, dette gjelder også ved en eventuell skilsmisse. Samboere får felles foreldreansvar for felles barn. Dette gjelder for barn født etter 1. januar 2006. Før denne datoen måtte ugifte foreldre sende melding til folkeregisteret om at de skulle ha felles foreldreansvar. Har de ikke sendt slik melding, har mor foreldreansvaret alene. Også når foreldrene ikke er gift eller er samboere er det i utgangspunktet mor som har foreldreretten alene. Foreldrene kan gjøre egne avtaler om foreldreansvar.

Har du spørsmål? Ta kontakt.

Alle henvendelser blir behandlet konfedensielt.