1.6 Utenlandsreiser med barnet

Den eller de som har foreldreansvaret for barnet kan ta han eller henne med seg på kortere ferieopphold i utlandet. Er det fare for at barnet ikke blir tatt med tilbake til Norge kan retten pålegge utreiseforbud, inndra barnets pass og lignende tiltak.

Har du spørsmål? Ta kontakt.

Alle henvendelser blir behandlet konfedensielt.