1.6 Utenlandsreiser med barnet

Den eller de som har foreldreansvaret for barnet kan ta han eller henne med seg på kortere ferieopphold i utlandet. Er det fare for at barnet ikke blir tatt med tilbake til Norge kan retten pålegge utreiseforbud, inndra barnets pass og lignende tiltak.