1.4 Daglig omsorg/fast bosted

Den av foreldrene som har den daglige omsorgen for barnet er den som barnet bor fast hos. Har barnet fast bosted hos begge foreldrene har begge daglig omsorg. Det vanlige er at barnet bor fast hos en av foreldrene. Denne kan da ta de fleste avgjørelser på vegne av barnets dagligliv, også viktige avgjørelser som om barnet skal gå i barnehage og hvor i landet barnet skal bo. I store avgjørelser i barnets liv som ikke gjelder dagliglivet, har foreldrene beslutningsmyndigheten sammen i kraft av det felles foreldreansvar. Foreldrene må etter dette bli enige om barnet skal flytte til utlandet, vergemålet, valg av type skole, religion, navnespørsmål, samtykke til adopsjon og utstedelse av pass.