2.5 Hjelpetiltak

Etter barnevernloven § 4-4 kan barnevernstjenesten sette i verk en rekke tiltak for å hjelpe en familie å gi det enkelte barn gode levekår og utviklingsmuligheter. Dette kan for eksempel være å oppnevne en støttekontakt, besøkshjem, barnehageplass, avlastningshjem eller lignende.

For barn med alvorlige atferdsvansker, eller som er i ferd med å utvikle slike alvorlige atferdsvansker kan fylkesnemnda gi foreldrene pålegg om å gjennomføre hjelpetiltak. Dette betyr at tiltakene kan gjennomføres uten barnets eller foreldrenes samtykke.

Vedtak om slike tiltak kan påklages til Fylkesmannen.

Har du spørsmål? Ta kontakt.

Alle henvendelser blir behandlet konfedensielt.