2.5 Hjelpetiltak

Etter barnevernloven § 4-4 kan barnevernstjenesten sette i verk en rekke tiltak for å hjelpe en familie å gi det enkelte barn gode levekår og utviklingsmuligheter. Dette kan for eksempel være å oppnevne en støttekontakt, besøkshjem, barnehageplass, avlastningshjem eller lignende.

For barn med alvorlige atferdsvansker, eller som er i ferd med å utvikle slike alvorlige atferdsvansker kan fylkesnemnda gi foreldrene pålegg om å gjennomføre hjelpetiltak. Dette betyr at tiltakene kan gjennomføres uten barnets eller foreldrenes samtykke.

Vedtak om slike tiltak kan påklages til Fylkesmannen.