2.6 Midlertidig akuttvedtak

Dersom et barn er uten omsorg som følge av sykdom hos foreldrene eller andre grunner, skal barnevernstjenesten umiddelbart sette i verk nødvendige tiltak. Slike tiltak kan ikke opprettholdes mot foreldrenes vilje.

Akuttvedtak kan påklage et akuttvedtak til fylkesnemnda etter § 7-23.

Har du spørsmål? Ta kontakt.

Alle henvendelser blir behandlet konfedensielt.