2.8 Tvungen plassering

Når barnet lider, eller er i fare for å utvikle alvorlige atferdsvansker og utfordringene ikke kan løsest ved hjelpetiltak kan barnevernstjenesten formidle plass i fosterhjem, institusjon eller omsorgssenter.

Når det er fattet vedtak om omsorgsovertakelse skal barnet plasseres i fosterhjem eller institusjon etter § 4-13.

Har du spørsmål? Ta kontakt.

Alle henvendelser blir behandlet konfedensielt.