4.1 Avskjed

Arbeidsgiver har rett til å avskjedige en arbeidstaker med krav om øyeblikkelig fratreden dersom arbeidstaker har gjort seg skyldig i et grovt pliktbrudd eller vesentlig misligholdt arbeidsavtalen. Avskjed innebærer at arbeidstakeren må slutte på dagen. Arbeidsgiver må forholde seg til strenge krav til saklighet for at en avskjed skal være gyldig.

Har du spørsmål? Ta kontakt.

Alle henvendelser blir behandlet konfedensielt.