4.6 Formkrav

En oppsigelse skal være skriftlig, og inneholde opplysninger om arbeidstakers rettigheter. Har oppsigelsen formfeil kan arbeidstaker gå til sak innen fire måneder for å få kjent oppsigelsen ugyldig. Vinner arbeidstaker frem med krav kan man også ha rett på erstatning for ugyldig oppsigelse.