4.9 Avskjed

Avskjed er oppsigelse med umiddelbar virkning. Arbeidsgiver har mulighet til å avskjedige en arbeidstaker på dagen hvis han eller hun har gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen.

Arbeidstaker har ikke rett til å bli i stillingen under behandlingen av saken, med mindre retten bestemmer dette.

For øvrig gjelder de samme reglene som ved vanlig oppsigelse hva gjelder skriftlighet og arbeidstakers mulighet til å få prøvd gyldigheten a arbeidsgivers avgjørelse.