4.12 Retten til å stå i stillingen

Så lenge forhandlinger eller søksmål pågår, kan arbeidstakeren vanligvis fortsette i stillingen, med mindre retten avgjør noe annet.

Har du spørsmål? Ta kontakt.

Alle henvendelser blir behandlet konfedensielt.